Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Thị Bích Huệ 07/10/2022 24/10/2022
3 VƯƠNG DỊU ÁI 07/10/2022
4 NGUYỄN THANH SANG 07/10/2022
5 Nguyễn Thành Nhân 07/10/2022
6 HUỲNH THỊ PHƯƠNG THẢO 07/10/2022
7 Tôn Nữ Bảo Ngọc 07/10/2022
8 Phạm Thị Ngọc Trâm 07/10/2022
9 Lê Thị Quyên 07/10/2022
10 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THÀNH VINH 07/10/2022