Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Trịnh Thị Thúy Nga 06/07/2022
3 NGUYỄN MINH MẪN 06/07/2022
4 Nguyễn Hữu Phong 06/07/2022
5 NGUYỄN THỊ MAI THẢO 06/07/2022
6 Nguyễn Hữu Phong 06/07/2022
7 Đặng Thị Mai 06/07/2022
8 Nguyễn Hữu Phong 06/07/2022
9 Phạm Tuấn Dũng 06/07/2022
10 Trần Thái Dương 06/07/2022