Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Thị Hạnh Dung 28/11/2021
3 HỒ LÊ THỊ XUÂN TRINH 28/11/2021
4 HỒ LÊ THỊ XUÂN TRINH 28/11/2021
5 HỒ LÊ THỊ XUÂN TRINH 28/11/2021
6 HỒ LÊ THỊ XUÂN TRINH 28/11/2021
7 HỒ LÊ THỊ XUÂN TRINH 28/11/2021
8 VÕ THỊ MINH CHÂU 27/11/2021
9 Nguyễn Thị Thu Thủy 27/11/2021
10 Nguyễn Thị Thu Thủy 27/11/2021