Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 TRẦN NGỌC DIỄM HỒNG 20/10/2021
2 Phạm Ngọc Trâm 20/10/2021
3 Trần thị Bích Phượng 20/10/2021
4 TRẦN TIẾN THINHH 20/10/2021
5 VÒNG THANH TRÂM 20/10/2021
6 Vũ Kỳ Nam 20/10/2021
7 Trần Diệp Ngọc Bích 20/10/2021
8 Phan Huy Phong 20/10/2021 26/10/2021
9 Trần Thị Thúy Huyền 20/10/2021 26/10/2021
10 Trần Bình Trọng 20/10/2021