Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Do Triet Trinh 03/12/2021
3 Trần Thị Hậu 03/12/2021
4 Công ty TNHH Đầu Tư và Phát Triển Năng Lượng Higg 03/12/2021
5 Nguyễn Thùy Linh 03/12/2021
6 Do Triet Trinh 03/12/2021
7 Nguyễn Thị Oanh 03/12/2021
8 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VẬN TẢI SƠN LÂM 03/12/2021
9 Công ty cổ phần E Link Gate 03/12/2021
10 Nguyễn Lan Trinh 03/12/2021