Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Phạm Thế Hiện 15/05/2021
2 NGUYỄN VĂN TRÌNH 15/05/2021
3 TRẦN THỤY MINH TÂM 15/05/2021
4 CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG LÂM SẢN AN PHÚ 15/05/2021
5 Công ty TNHH MTV Khách sạn Everest 15/05/2021
6 HOÀNG VĂN HỘI 15/05/2021
7 TRẦN THỊ VÂN ANH 15/05/2021
8 NGUYEN THI THUẬN YẾN 15/05/2021
9 Công ty TNHH MTV Khách sạn Everest 15/05/2021
10 Nguyễn Thu Thủy 15/05/2021