Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 nguyễn thị lê nguyệt 27/10/2021
3 LÊ THỊ HẠNH HOA 27/10/2021
4 nguyễn thị lê nguyệt 27/10/2021
5 nguyễn thị lê nguyệt 27/10/2021
6 DƯƠNG VĂN LẬP 27/10/2021
7 ĐOÀN THỊ THANH THÚY 27/10/2021
8 Nguyễn Quốc Anh 27/10/2021 28/10/2021
9 NGUYEN THI TE SA 27/10/2021
10 DƯƠNG THỊ THẢO 27/10/2021