Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 PHÓ TUẤN HẢI 27/10/2021
3 VÕ THỊ MAI HOA 27/10/2021
4 Nguyễn Ngọc Đệ 27/10/2021
5 LÂM THANH TRÚC 27/10/2021 29/10/2021
6 NGUYỄN THỊ KIM OANH 27/10/2021 29/10/2021
7 Lưu Quang Vinh 27/10/2021
8 LÊ THỊ XUÂN 27/10/2021 28/10/2021
9 LẠI THỊ TUYẾT - TRẦN TRỌNG TOÀN 27/10/2021 10/11/2021
10 Nguyễn Thị Thiện 27/10/2021 28/10/2021