Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 LƯU LÊ ĐỨC VINH 26/01/2021 27/01/2021
2 Nguyễn Quốc Tân 26/01/2021
3 Nguyen Nu Trang Dai 26/01/2021
4 Nguyễn Thị Cẩm Nhung 26/01/2021
5 LÊ VĂN CHINH 25/01/2021
6 Công ty TNHH MTV Tư vấn Trần Phạm 25/01/2021
7 NGUYỄN LÝ MINH THI 25/01/2021
8 TRỊNH THỊ TRÀ KHA 25/01/2021
9 LÊ THỊ THU SƯƠNG 25/01/2021
10 Hoàng Hương Giang 25/01/2021