Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 LA HUỆ PHƯƠNG 28/09/2021
2 Phạm Thị Minh Hiếu 28/09/2021
3 Lê Quốc Bảo 28/09/2021
4 VU HOANG GIA LINH 28/09/2021
5 VĂN MINH TUẤN 28/09/2021
6 TRẦN PHƯƠNG 28/09/2021
7 Nguyễn Ngọc Minh Uyên 28/09/2021
8 TRÌNH THỊ MINH THƯ 28/09/2021
9 Nguyễn Quốc Thống 28/09/2021
10 TRẦN VĂN THI 28/09/2021