Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN XUÂN CƯỜNG 18/01/2022
3 Vũ Kỳ Nam 18/01/2022
4 NGUYỄN XUÂN CƯỜNG 18/01/2022
5 Phạm Hồng Thâm 18/01/2022
6 LÊ VĂN TÍN 18/01/2022
7 BUI BAO BINH 18/01/2022
8 TRẦN THIÊN LÝ 18/01/2022 08/02/2022
9 LÂM HÀ MỸ TIÊN 0932808288 18/01/2022 27/01/2022
10 Lâm Kim Thu 18/01/2022