Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty TNHH Sản xuất Quảng cáo và Sự kiện Rubik 18/10/2019 23/10/2019
2 Nguyễn Quốc Cường 18/10/2019 25/10/2019
3 Nguyễn Quốc Cường 18/10/2019 25/10/2019
4 VŨ VĂN HẢI - PHẠM THỊ THANH HUYỀN 18/10/2019
5 Vũ Văn Thuận 18/10/2019
6 LÊ THỊ THU HÀ 18/10/2019
7 TRẦN VIẾT NHƠN 18/10/2019
8 TRẦN VIẾT NHƠN 18/10/2019
9 Lê Huy 18/10/2019
10 NGUYỄN THỊ MỸ NGỌC 18/10/2019