Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Thị Ngọc Hương 20/01/2022
3 NGUYỄN LƯƠNG TƯỜNG VY 20/01/2022
4 LÊ THỤY HẢI YẾN 20/01/2022 25/01/2022
5 DƯƠNG THỊ MỸ DUNG 20/01/2022
6 Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn 20/01/2022 07/02/2022
7 Phạm Như Quỳnh 20/01/2022
8 NGUYỄN NGỌC KHÁNH VY 20/01/2022 31/01/2022
9 NGUYỄN NGỌC KHÁNH VY 20/01/2022 31/01/2022
10 PHAN THANH DÂN 20/01/2022 24/01/2022