Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 TRẦN THỊ HIỀN 17/05/2021
2 Nguyễn THị lệ Trinh 17/05/2021
3 Nguyễn Thị Ngọc Phượng 17/05/2021
4 Lê thị mận 17/05/2021
5 Công Ty CP XD TM DV Nhà Thép Gia Phú 17/05/2021
6 Trương Ngọc Mỹ Nhung 17/05/2021 20/05/2021
7 Nguyễn Thị Ngọc Phượng 17/05/2021
8 VÕ NGỌ 17/05/2021
9 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SERA 17/05/2021
10 - 17/05/2021 01/06/2021