Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 ĐỖ VĂN BÌNH 16/07/2019 18/07/2019
2 VŨ THỊ HIÊN 16/07/2019
3 TRẦN VĂN NGÔN 16/07/2019
4 NGUYỄN MINH NHỰT 16/07/2019 18/07/2019
5 Nguyễn Thị Bích Hiền 16/07/2019
6 NGUYỄN THỊ MỘNG XUÂN 16/07/2019 18/07/2019
7 Nguyễn Thị Thủy 16/07/2019
8 CÔNG TY CPCN THỦ ĐỨC 16/07/2019 26/07/2019
9 Nguyễn Thị Cẩm Nhung 16/07/2019
10 VŨ THỊ CHÂU 16/07/2019 19/07/2019