Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 VŨ THỊ THU HUYỀN 20/01/2021
2 VÕ ĐỨC MINH 20/01/2021
3 Nguyễn Tuất Luân 20/01/2021
4 TRƯƠNG MINH PHÚ 20/01/2021
5 TRAN THI THU HONG 20/01/2021
6 NGUYỄN THÚY ANH 20/01/2021
7 LÂM HỮU TRÍ 20/01/2021
8 Công Hoàng Phương Linh 20/01/2021
9 Lâm Quỳnh Nghiêm 20/01/2021
10 NGUYỄN NGỌC KHÁNH VY 20/01/2021