Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 LƯU MỸ GIA 19/04/2021
2 Lê Duy Tân 19/04/2021
3 NGUYỄN NGỌC HẠNH 19/04/2021
4 NGUYỄN THỊ MINH 19/04/2021
5 VŨ NGỌC ANH 19/04/2021 23/04/2021
6 Nguyễn Quốc Tân 19/04/2021
7 Nguyễn Quốc Tân 19/04/2021
8 Hồ Thị Thu Thủy 19/04/2021
9 Huỳnh Ngọc Quang 19/04/2021 21/04/2021
10 LÊ PHÚ HIẾU ( NGUYỄN VIẾT CHIẾN - UQ) 19/04/2021 21/04/2021