Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 GIANG LIÊM 14/04/2021
2 TÔ THỊ KIM CHI 14/04/2021
3 TRẦN MỸ LINH 14/04/2021
4 Huỳnh Duy Tú 14/04/2021
5 nguyễn quốc đại 14/04/2021
6 NGUYỄN THỊ THU THỦY 14/04/2021
7 Nguyễn Anh Thế 14/04/2021
8 TRẦN NGỌC NHƯ BÍCH 14/04/2021
9 LÊ XUÂN TÀI 14/04/2021
10 Đặng Trọng Thành 14/04/2021