Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 TRẦN LÊ NỮ TRÂM 26/10/2021
3 Nguyễn Thị Phương Nhung 26/10/2021
4 Mai - Quý Nhân Tâm 26/10/2021
5 Nguyễn Thị Thu Thủy 26/10/2021
6 Mai - Quý Nhân Tâm 26/10/2021
7 Nguyễn Thị Kim Trâm 26/10/2021
8 Mai - Quý Nhân Tâm 26/10/2021
9 Mai - Quý Nhân Tâm 26/10/2021
10 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THỦ ĐỨC 26/10/2021 05/11/2021