Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 ĐÀO TRỌNG HIẾU 19/01/2022
3 Võ Ngọc Thạch 19/01/2022 07/02/2022
4 BÙI KHẮC DUY 19/01/2022 28/01/2022
5 LÊ XUÂN ĐIỀU 19/01/2022 24/01/2022
6 nguyễn vĩnh linh 19/01/2022 26/01/2022
7 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU A PLUS 19/01/2022 24/01/2022
8 NGUYỄN ĐÌNH TOẢN 19/01/2022 16/02/2022
9 TRẦN THỊ HUỆ 19/01/2022
10 LÊ THỊ LANG 19/01/2022 20/01/2022