Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Lý Thùy Trang 21/10/2020 26/10/2020
2 TRẦN KIÊN 21/10/2020
3 TRẦN KIÊN 21/10/2020
4 Phạm Thị Bền 21/10/2020
5 LÊ BẢO VIỆT 21/10/2020 11/11/2020
6 (Võ Minh Hoàn) 21/10/2020 23/11/2020
7 Lý Thị Thùy An 21/10/2020
8 Công Ty TNHH Quốc Tế Unilever Việt Nam 21/10/2020 26/10/2020
9 ĐOÀN THỊ KIM PHƯỢNG 21/10/2020 11/11/2020
10 Nguyễn Thị Thanh Thúy 21/10/2020 30/11/2020