Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Trần Thị Thu Trang 16/05/2022 28/05/2022
3 Nguyễn Đức Trọng 16/05/2022
4 Đặng Trọng Thành 16/05/2022 23/05/2022
5 Vũ Đức Thịnh 16/05/2022 29/06/2022
6 VÕ THỊ ÁI LOAN 16/05/2022
7 Đặng Trọng Thành 16/05/2022 23/05/2022
8 Huỳnh Kim Thảnh 16/05/2022
9 Vũ Thị Ngọc Tuyết 16/05/2022 29/06/2022
10 Nguyễn Bá Bình 16/05/2022