Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 CÔNG TY TNHH DOFTECH VN 18/05/2022
3 Lê Thị Được 18/05/2022
4 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ NAM HẢI 18/05/2022
5 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TH 18/05/2022
6 CÔNG TY TNHH SX-TM T.A 18/05/2022
7 NGUYỄN HẢI 18/05/2022
8 Phạm Phúc Kha 18/05/2022
9 VÕ VÂN THẢO 18/05/2022
10 CÔNG TY TNHH HOA LAN BẢO NGHI 18/05/2022