Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Công Trọng 21/01/2022
3 Dương Thành Duy 21/01/2022
4 Lê Thị Cẩm Dân 21/01/2022
5 PHẠM QUANG XUÂN 21/01/2022 24/01/2022
6 HÀ THỊ PHƯƠNG HOA 21/01/2022
7 HỒNG VĂN THẠCH 21/01/2022 24/01/2022
8 Nguyễn Thị Ngọc Tú 21/01/2022
9 NGUYỄN VĂN ĐỰC 21/01/2022 24/01/2022
10 Nguyễn Thị Thu Nga 21/01/2022