Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Từ Giang Nam 08/05/2021
2 Ngô Gia Lương 08/05/2021
3 Ngô Gia Lương 08/05/2021
4 Ngô Gia Lương 08/05/2021
5 BÙI DUY XUÂN 08/05/2021 25/05/2021
6 Lê Thị Phương Trinh 08/05/2021
7 Trần Trung Thành - Huỳnh Cẩm Tú 08/05/2021 25/05/2021
8 Phạm Thị Mai Thúy 08/05/2021 12/05/2021
9 TRẦN THANH TRÚC 08/05/2021
10 TRẦN ĐỨC MINH 08/05/2021 12/05/2021