Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN NHƯ VŨ 26/10/2021
3 Nguyễn Thị Kiều Duyên 26/10/2021
4 Nguyễn Thị Ngọc Mai 26/10/2021
5 Nguyễn Thị Lý 26/10/2021 05/11/2021
6 Phương 26/10/2021 05/11/2021
7 Hoàng Nguyễn Phương Dung 26/10/2021 05/11/2021
8 Lê Văn Sản 26/10/2021 01/11/2021
9 TRẦN THỊ NAM HÀ 26/10/2021 01/11/2021
10 Nguyễn Thị Thúy Trinh 26/10/2021 01/11/2021