Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Nguyễn Đức Luân 27/09/2021
2 Lê Thị Huyền Anh 27/09/2021
3 Lê Thị Huyền Anh 27/09/2021
4 Trần Thị Ngọc Diệp 27/09/2021
5 Nguyễn Hữu Nghĩa 27/09/2021
6 BÙI KHẮC DUY 27/09/2021
7 ĐINH THỊ THANH TÂM 27/09/2021
8 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 27/09/2021
9 Nguyễn Hoàng Quân 27/09/2021
10 LÊ THỊ ÚT 27/09/2021 30/09/2021