Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN TRẦN DIỄM TRANG 28/11/2020
2 PhẠM NguyỄn Đoan Trang 28/11/2020 30/11/2020
3 NGUYỄN THỊ HUYỀN 28/11/2020 27/11/2020
4 Nguyễn Đặng Huyền Trâm 28/11/2020 27/11/2020
5 Lê Như Bích Tuyền 28/11/2020 30/11/2020
6 Hồ Thị Tín 28/11/2020 30/11/2020
7 Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ Hành Tinh 28/11/2020 30/11/2020
8 lê thị kim ngân 28/11/2020 30/11/2020
9 Bùi Thị Thùy Trang 28/11/2020 30/11/2020
10 Nguyễn Thị Mai Hương 28/11/2020 30/11/2020