Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Nguyễn Thị Thu 24/11/2020 24/12/2020
2 NGUYỄN VĂN NHỊ 24/11/2020 01/12/2020
3 TRẦN NGỌC LANG 24/11/2020 24/11/2021
4 NGUYỄN TRỌNG DŨNG 24/11/2020 25/11/2020
5 NGUYỄN VĂN TRƯỜNG SƠN 24/11/2020 25/11/2020
6 0911893813 24/11/2020 15/12/2020
7 NGUYỄN TẤN DŨNG 24/11/2020 25/11/2020
8 Lại Thị Ngọc Liễu 24/11/2020 24/11/2021
9 Tăng Hứa Thanh Cần 24/11/2020
10 Vũ Thị Hường 24/11/2020