Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN TRUNG PHÚC 29/11/2021
3 PHẠM THỊ THANH THỦY 29/11/2021
4 LONG A MỪNG 29/11/2021
5 Trần Nguyễn Tấn Duy 29/11/2021
6 HUỲNH NGỌC THANH HỒNG 29/11/2021
7 Lê Thị Thu Hà 29/11/2021
8 Nguyễn Mai Thi 29/11/2021
9 Vi Bình Thanh Trúc 29/11/2021
10 LÊ VĂN THANH 29/11/2021 20/12/2021