Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Lưu Phước Thành 19/01/2022
3 nguyễn thị thu trang 19/01/2022
4 TRẦN ĐẠI DŨNG 19/01/2022 20/01/2022
5 LÊ THỊ CHỪNG 19/01/2022 09/02/2022
6 TRẦN XUÂN DŨNG 19/01/2022 24/01/2022
7 HOÀNG TẤN ĐỆ - 0912144939 19/01/2022 20/01/2022
8 Lê Thanh Tâm - Hoàng Thị Ngọc Thu 19/01/2022 10/02/2022
9 DƯƠNG HOÀNG KHÁNH 18/01/2022
10 TÌN MỸ HÀ 18/01/2022