Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Hồ Ngọc Bảo Châu 09/12/2021
3 Nguyễn Thị Nguyệt 09/12/2021
4 Lâm Quyết Chiến 09/12/2021
5 Trần Thanh Hiền 09/12/2021
6 NGUYEN THI THU HUONG 09/12/2021
7 Nguyễn Thị Lào 09/12/2021
8 Nguyễn Duy Hoà 09/12/2021
9 Nguyễn Thị Cẩm Nhung 09/12/2021
10 Trịnh Văn Cương 09/12/2021