Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Lưu thị mai 01/12/2021
3 ĐỖ VĂN TẸO 01/12/2021 05/01/2022
4 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 01/12/2021
5 Phạm Thị Ninh 01/12/2021
6 LÊ THỊ NGỌC HIỀN 01/12/2021
7 TRẦN THỊ PHƯỢNG 01/12/2021 05/01/2022
8 LÊ ANH HOÀNG 01/12/2021
9 VÕ CHUẨN 01/12/2021
10 ĐỖ NGỌC NHÂN 01/12/2021 05/01/2022