Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Nguyễn Văn Tình 10/05/2021
2 Nguyễn Thị Điệp 10/05/2021
3 BÙI VĂN LA 10/05/2021 14/06/2021
4 NGUYỄN THỊ LỆ HẰNG 10/05/2021 14/06/2021
5 NGUYỄN NGỌC SƠN 10/05/2021 21/06/2021
6 Lê Thùy Trang 10/05/2021 13/05/2021
7 CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN NGỌC GIA HÂN 10/05/2021
8 Phạm Công Minh 10/05/2021
9 NGUYỄN NGỌC SƠN 10/05/2021 21/06/2021
10 Ngô Gia Lương 10/05/2021 10/05/2021