Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Tấn Thành 23/05/2022
3 Nguyễn Vũ Cẩm Hồng 23/05/2022
4 TRA THI MINH THUONG 23/05/2022
5 Trương Thị Kim Huyên 23/05/2022
6 PHẠM TRUNG HIẾU 23/05/2022
7 Đặng Văn Danh 23/05/2022
8 Nguyễn Phước Định Trúc 23/05/2022
9 Bùi Thị Bích Hà 23/05/2022
10 NGÔ KIM HẢI 23/05/2022