Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Đông Nam Á 25/05/2022
3 Phùng Ngọc Bích 25/05/2022
4 Nguyễn Thị Thùy Linh 25/05/2022
5 HUỲNH THỊ CHÚC QUỲNH 25/05/2022
6 Đông Nam Á 25/05/2022
7 Bùi Thị Bích Hà 25/05/2022
8 Uyên Nam Phát 25/05/2022
9 Uyên Nam Phát 25/05/2022
10 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DƯƠNG SINH BẢO 25/05/2022