Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN NGỌC LAN THANH 27/05/2022
3 Nguyễn Thị Lan Tường 27/05/2022
4 CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG CÔNG NGHIỆP QUẢNG THIỆN 27/05/2022
5 Nguyễn quốc thắng 27/05/2022
6 NGÔ NHẬT THANH 27/05/2022 01/06/2022
7 Nguyễn Thị Chót 27/05/2022
8 NGUYỄN NGỌC LAN THANH 27/05/2022
9 NGUYỄN THỊ TUYẾT LOAN 27/05/2022
10 NGUYỄN THỊ NGA 27/05/2022