Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Nguyễn Thu Thủy 15/05/2021
2 NGUYỄN HOÀNG SÂM 15/05/2021
3 NGUYEN THI THUẬN YẾN 15/05/2021
4 Dư Quốc Thái 15/05/2021
5 Mai Thị Vinh 15/05/2021
6 CÔNG TY TNHH TM DV SX HƯNG KHANG 15/05/2021
7 Mai Thị Vinh 15/05/2021
8 Vòng Quyền Phụng 15/05/2021
9 Vòng Quyền Phụng 15/05/2021
10 HUỲNH THỊ NGỌC CẨM 15/05/2021