Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Hồ Hoàng Trường 16/06/2021
2 Nguyễn Thị Khánh Linh 16/06/2021
3 Lê Thị Mai Kiều 16/06/2021 15/06/2021
4 NGUYỄN NGỌC TRUNG 16/06/2021 15/06/2021
5 LÊ THỊ MINH PHƯỠNG 16/06/2021 15/06/2021
6 NGUYỄN THỊ HIÊN 16/06/2021 15/06/2021
7 Phạm Thị Ngọc Huệ 16/06/2021 15/06/2021
8 NGUYỄN THỊ BÍCH THẢO 16/06/2021 16/06/2021
9 Hồ Thị Huyền Trâm 16/06/2021 15/06/2021
10 NGUYỄN THỊ HIÊN 16/06/2021 16/06/2021