Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Ngô Kim Lang 23/05/2022
3 Từ nguyễn bích hằng 23/05/2022
4 Nguyễn Thị Bích Viên 23/05/2022
5 Vũ Nguyễn Bích Ngọc 23/05/2022
6 LÊ THỊ HỒNG THỦY 23/05/2022
7 TRANG PHƯỢNG HẰNG 23/05/2022
8 Vũ Kỳ Nam 23/05/2022
9 Nguyễn Thị Bích Viên 23/05/2022
10 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN LAO ĐỘNG NHẬT NAM 23/05/2022