Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 LÊ THỊ TRÚC ĐÀO 20/10/2021
2 nguyễn thị lê nguyệt 20/10/2021
3 ha doan cuong 20/10/2021
4 NGUYỄN TRƯỜNG ĐẠT 20/10/2021 25/10/2021
5 Nguyễn Thành Lê 20/10/2021 29/10/2021
6 HUỲNH CHÂU QUỐC THÁI 20/10/2021 29/10/2021
7 Nguyễn Hoàng Mai Phương 20/10/2021 29/10/2021
8 Nguyễn Thị Thủy 20/10/2021 29/10/2021
9 Đào Vũ Hải Bình 20/10/2021
10 BÙI THỊ BÉ NHI 20/10/2021 27/10/2021