Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 La Thị Thu Thúy 01/12/2021
3 Phạm Thị Thu Liên 01/12/2021
4 Tạ Thị Hồng Oanh 01/12/2021
5 LÊ THỊ HỒNG DUYÊN 01/12/2021
6 Nguyễn Thị Loan 01/12/2021
7 Vũ Thị Thanh Cúc 01/12/2021
8 Nguyễn Việt Trí 01/12/2021
9 Vũ Thị Thanh Cúc 01/12/2021
10 Nguyễn Thị Ngọc Dung 01/12/2021