Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 TRẦN THỊ LÀI 28/10/2021
3 Trần Phú Minh 28/10/2021
4 TRẦN THỊ YẾN KHA 28/10/2021
5 TRẦN KIỀU TIÊN 28/10/2021
6 Nguyễn Ngọc Mai 28/10/2021
7 Nguyễn Thị Liên Phương 28/10/2021
8 NGUYỄN THU HÀ 28/10/2021 02/11/2021
9 LÊ THỊ THU HOA ( NGƯỜI ỦY QUYỀN ) 28/10/2021
10 NGUYỄN THỊ NGỌC LỢI 28/10/2021 02/11/2021