Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Phạm Mạch Lam Phương 24/11/2020 27/11/2020
2 0988853408 24/11/2020 27/11/2020
3 Huỳnh Trần Bình Nghi 24/11/2020 27/11/2020
4 Huỳnh Trần Bình Nghi 24/11/2020 27/11/2020
5 NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH 24/11/2020 27/11/2020
6 0932976628 24/11/2020 27/11/2020
7 Trần Thị Hồng Thủy 24/11/2020 27/11/2020
8 Công ty TNHH Simplehome 24/11/2020 27/11/2020
9 Trương Thị Thu Hương 24/11/2020 27/11/2020
10 0907007293 24/11/2020 27/11/2020