Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 PHẠM DUY KHÁNH 19/05/2022
3 Cao Thị Hoài Chung 19/05/2022
4 Phan van An 19/05/2022
5 Huỳnh Thị Thanh Chi 19/05/2022
6 TRỊNH THỊ THÙY DƯƠNG 19/05/2022 02/06/2022
7 LÊ XUÂN SƠN 19/05/2022 02/06/2022
8 PHẠM THỊ TUYẾT NGA 19/05/2022 02/06/2022
9 NGUYỄN THỊ NHUNG 19/05/2022 02/06/2022
10 HUỲNH NGỌC LAN NHI 19/05/2022