Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 LÊ HOÀI THƯƠNG 23/05/2022
3 Lê Tấn Việt 23/05/2022
4 Nguyễn Hiểu Uy 23/05/2022
5 HUỲNH THỊ CHÚC QUỲNH 23/05/2022
6 LÊ HOÀI THƯƠNG 23/05/2022
7 LÊ HOÀI THƯƠNG 23/05/2022
8 trương minh vương 23/05/2022
9 LÊ HOÀI THƯƠNG 23/05/2022
10 LÊ HOÀI THƯƠNG 23/05/2022