Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN THỊ DIỄM TRINH 14/05/2021
2 Yuhan Việt Nam 14/05/2021
3 HUỲNH THỊ HIỀN 14/05/2021
4 VÕ văn ngọt 14/05/2021
5 HUỲNH THỊ HIỀN 14/05/2021
6 HUỲNH CÔNG BÌNH 14/05/2021 17/05/2021
7 PHẠM THỊ HƯƠNG MAI 14/05/2021
8 HUỲNH THỊ HIỀN 14/05/2021
9 Nguyễn Thị Hồng My 14/05/2021
10 Nguyễn Út 14/05/2021