Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 CÔNG TY TNHH CHUYỂN PHÁT NHANH DHL - VNPT 24/09/2021 12/10/2021
2 CÔNG TY TNHH CHUYỂN PHÁT NHANH DHL - VNPT 24/09/2021 12/10/2021
3 CÔNG TY TNHH CHUYỂN PHÁT NHANH DHL - VNPT 24/09/2021 12/10/2021
4 CÔNG TY TNHH CHUYỂN PHÁT NHANH DHL - VNPT 24/09/2021 12/10/2021
5 CÔNG TY TNHH CHUYỂN PHÁT NHANH DHL - VNPT 24/09/2021 12/10/2021
6 TAI, CHAO-RONG 24/09/2021 30/09/2021
7 Lê Thị Thúy Hằng 24/09/2021 04/10/2021
8 NGUYỄN THỊ HƯƠNG 24/09/2021
9 Mai Hữu Cầu 24/09/2021 30/09/2021
10 Lê Ngọc Long 24/09/2021 30/09/2021