Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 CTY TNHH LIÊN CHÂU 04/12/2021
3 Nguyễn Thị Thịnh Phước 04/12/2021
4 Nguyễn Kim Ngọc 04/12/2021
5 Nguyễn Thị Thùy Linh 04/12/2021
6 Lê Thị bé 04/12/2021
7 CTY TNHH VIỆT MỸ TEAM 04/12/2021
8 Nguyễn Thị Thịnh Hưng 04/12/2021
9 TRẦN THỊ MÂY 04/12/2021
10 tran ngoc quyen 04/12/2021