Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Lê nguyễn thanh thảo 26/01/2021
2 Trần Phước Hiển 26/01/2021
3 LÊ LƯU BÌNH 26/01/2021
4 Huỳnh Ngọc Đa 26/01/2021
5 Chu Thị Thu Hà 26/01/2021
6 Chu Thị Thu Hà 26/01/2021
7 Dương Ngọc Huy Hoàng 26/01/2021
8 CÔNG TY TNHH ĐT KD BĐS SAPHIRE (GT BÙI TRÍ THIỆN) 26/01/2021 23/02/2021
9 CÔNG TY TNHH ĐT KD BĐS SAPHIRE (GT BÙI TRÍ THIỆN) 26/01/2021 23/02/2021
10 CÔNG TY TNHH ĐT KD BĐS SAPHIRE (GT BÙI TRÍ THIỆN) 26/01/2021 23/02/2021